• ยินดีต้อนรับ....
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง

ผู้บริหาร

นายอดุลย์ หาญชิงชัย
สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

30 ก.ย.
ประกาศ รับสมัครข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด

ประกาศ รับสมัครข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำอรัญประเทศ จังหวัดสระแก[...] . อ่านต่อ

21 ก.ย.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ให้ผู้ที่มีร[...] . อ่านต่อ

15 ก.ย.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินแ[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ต้นแบบการจัดระบบบริการสุขภาพเมืองชายแดน ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษโดยประชาชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน

นายอดุลย์ หาญชิงชัยสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ