ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวปฏิบัติราชการ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนั[...]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,560 บาท

ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Create Content