สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ และรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ และรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

1.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Create Content