สสอ.อรัญฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล

             เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ มอบหมายให้ นายสมาน ผลาหาร

ผู้ช่วยสาธรณสุขอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิ[...]

สสอ.อรัญฯ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณพ.ศ.2566

         เมื่อวันที่ 19  กันยายน 2565  นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ 

และหัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข        สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ&nbs[...]

สสอ.อรัญฯ จัดอบรมฟื้นฟูการใช้งานโปรแกรม JHCIS

เมื่อวันที่ 27-29 มิ.ย. 65 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดการอบรมฟื้นฟูการใช้งานโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
และหน่วยบริการปฐมภูมิ JHCIS ณ  ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรม พัฒนาศ[...]

สธ.อรัญฯ ออกตรวจร่วมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ

   วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ มอบหมายให้ นายพลากร พลแมน นักวิชาการสาธารณสขปฏิบัติการ
นำทีมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจร่วมตามมาตราการควบคุมสถานบริการ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้สถานบริการ สถ[...]

สสอ.อรัญประเทศ ออกหน่วยจุดตรวจ ATK Professionaal Use

  วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ มอบหมายให้ นายภิรมณ์ ถี่ถ้วน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
นำทีมเจ้าหน้าที่  ออกหน่วยจุดตรวจ   ATK  Professional  Use ร่วมกับ  &[...]

Create Content