สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

และเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน[...]

ประชุมขับเคลื่อน โครงการสังฆะประชาปันสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 หลวงพ่อเจ้าคุณ พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  และสำนักงานเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ

 ร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการสังฆะประชาปันสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ของคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ ครั้งที่ 2 &nb[...]

สธ.อรัญประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Shop & Share

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานเปิดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ   ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด  ประจําป[...]

สสอ.อรัญประเทศ ร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว

                 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  นายอดุลย์  หาญชิงชัย  สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื[...]

ประกาศเจตนารมณ์ “สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” (MOPH ITA – Aran OPEN DATA TRANSPARENCY)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  นายอดุลย์  หาญชิงชัย  สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัด    สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้[...]

Create Content