สธ.อรัญฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระนวกะที่อุปสมบทจำนวน 99 รูป

        วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง    พระนวกะที่อุปสมบท   จำนวน 9[...]

Kick off ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์1,000วันPlus 2,500วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D อำเภออรัญประเทศ

                 วันที่  5  มกราคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ จัดกิจกรรม Kick off ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์

1,000วันPlus 2,500วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D อำเภออรัญประ[...]

สสอ.อรัญฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 66

            วันที่ 3 มกราคม 2566 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการพี่น้องประชาชน  หรือด่านชุมชนในช่วงเทศกาลป[...]

สสอ.อรัญฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 66

          วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ มอบหมายให้ นายสมาน ผลาหาร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในสังกัดสำนักงา[...]

ประชุมมาตราการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ มอบหมายให้ นายสมาน  ผลาหาร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ   เข้าร่วมการประชุมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี[...]

Create Content