สสอ.อรัญประเทศ รับการตรวจประเมินพื้นที่ชุมชน โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลคลองทับจันทร์

       วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานพื้นที[...]

สสอ.อรัญประเทศ รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบ 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่รับการตรวสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี นางพาณี  วสนาท   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
จ[...]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

และเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำ[...]

พิธีมอบเข็มพระราชทาน เข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ  โดยนายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

จัดทำพิธีมอบเข็มพระราชทาน   เข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี และ สค[...]

สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

               เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2564  นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ 
นำข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัด   ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์[...]

Create Content