ประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2567

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2567

ณ อาคารโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดยมี นายอดุลย์ หาญชิงชัย สสอ.อรัญประเทศ เป็นประธาน

เปิดการประกวด เพื่อเต[...]

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอรัญประเทศ ประจำปี พ.ศ 2567

               วันที่ 21-22  สิงหาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอรัญประเทศ ประจำปี พ.[...]

ร่วมกิจกรรม พลัง "บวร" ถอนกล้า ดำนาบุญ ทุ่งนาสังฆะประชาปันสุข

  วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดย นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
มอบหมายให้ นายสมาน  ผลาหาร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม พลัง "บวร"  ถอนกล้า ดำนาบุญ ทุ่[...]

สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธราพงษ์  กัปโก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางดารารัตน์   โห้วงศ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ[...]

คปสอ.อรัญประเทศ รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข รอบ 2 / 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566  เวลา 13.00  นายแพทย์ธราพงษ์  กัปโก  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วยคณะทีมนิเทศ  ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภ[...]

Create Content