อำเภออรัญประเทศรับรางวัลระดับประเทศ เวที "สานพลังอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย"

       อำเภออรัญประเทศรับรางวัลระดับประเทศ การขับเคลื่อนอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยระดับประเทศได้รางวัลชมเชยระดับพื้นที่ 14 อำเภอจากทั้งหมด 60 ทีม และได้รับการคัดเลือกให้เป็น "บุคคลดีเด่น" จำนวน 4 รางวัล[...]

อำเภออรัญประเทศ รับการเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภออรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖  นายประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖[...]

พชอ.อรัญประเทศ รับเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

          วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายจักรพงษ์ พันธ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ (ประธานคณะกรรมการ พชอ.อำเภออรัญประเทศ) พร้อมด้วย
 นายอดุลย์  หาญชิงชัย  สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ  รับมอบเกียรติบัตร&n[...]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออรัญประเทศ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออรัญประเทศ (พชอ.)  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566โดยมี นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจ[...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานยาเสพติดและชี้แจงการดำเนินงานศูนย์คัดกรองยาเสพติด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานยาเสพติดและชี้แจงการดำเนินงานศูนย์คัดกรองยาเสพติด  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานยาเสพติดอำเภออรัญประเทศให้ด[...]

Create Content