รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 5/2563

รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 2563

เอกสารหมายเลข 1 Value base เดือน พฤษภาคม 2563

เอกสารหมายเลข 2 สรุปผลงาน KPI เดือน พฤษภาคม 2563

เอกสารหมายเลข 3 ปฏิทิน เดือน มิถุนายน 2563

เอกสารหมายเลข 4 งานนำเสนอไทย[...]

ระเบียบวาระประชุมครั้งที่ 5 เดือน มิถุนายน 2563

1.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

2. เอกสารหมายเลข 1 Value base 

3. สรุปผลงาน KPI ระดับตำบล

4. เอกสารหมายเลข 3 เยี่ยมเสริมพลัง

5. รายงานการประชุม เดือนพฤษภาคม 2563

6. เอกสารหมาย[...]

ระเบียบวาระประชุมครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563

- เอกสารหมายเลข 1 คืนข้อมูล เดือน เมษายน 2563

- เอกสารหมายเลข 2 แนวทางการป้องกันโรค COVID-19

- รายงานการประชุมครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2563

- เอกสารหมายเลข 1- 6

Create Content