ประชุมถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดประชุมถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดย[...]

ประชุมขับเคลื่อนตำบลจัดการ คุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข”“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 :ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุข สามัคคี”

วันที่ 15  กรกฎาคม  2563   สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดประชุมขับเคลื่อนตำบลจัดการ

คุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข”“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 :ชุมชนสุขกาย  สุขใจ  สุขเงิน&[...]

ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ นำกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง รับการ

ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยทีมตรวจสอบภายในจาก     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

[...]

Create Content