กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             วันอังคารที่ 2  เมษายน  2567 นายอุทัย  เพ็ชรนอก สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ส[...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

ระหว่างวันที่  12 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Create Content