ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564


1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

2.แบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (สขร.1)(พฤษภาคม 2564)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์(พฤษภาคม)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments