ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2564


1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส 3)

2.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 3)(มีนาคม-พฤษภาคม)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์(ไตรมาส 3)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments