ขอรายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 (สขร.1) ไตรมาสที่ 2


1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์(มีนาคม)

2.สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ (มีนาคม)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments