รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments