สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

และเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 188 คน มีผู้บริจาคโลหิตสำเร็จในครั้งนี้จำนวน 123 คน

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments