สสอ.อรัญประเทศ รับการตรวจประเมินพื้นที่ชุมชน โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลคลองทับจันทร์


       วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่ชุมชนสร้างสุขโดยกลไก

ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19"  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์  อำเภออรัญประเทศ 

โดยมี  นางดารารัตน์    โห้วงศ์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ในครั้งนี้

ซึ่งผลการประเมิน คือ ผ่านการประเมิน ในระดับดีมาก

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments