ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)


ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวปฏิบัติราชการ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments