สสอ.อรัญฯ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณพ.ศ.2566


         เมื่อวันที่ 19  กันยายน 2565  นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ 

และหัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข        สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ 

จัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ   ปีงบประมาณ  2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดยมี หัวหน้างาน สสอ.อรัญประเทศ

และผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.ร่วมประชุม  เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและปัญหาของพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments