ประกาศ รับสมัครข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด


ประกาศ รับสมัครข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 ตำแหน่ง

1.รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ

2.รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์

3.รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย

4.รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเรียน

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments