การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผุูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง

ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments