ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2565


ในวันที่ 13 ต.ค. 65  นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ  นำข้าราชการและคณเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล    และพิธีวางพวงมาลา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาบพิตร

13 ตุลาคม 2565 โดยมีนายชนาทิป  โคกมณี  นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี    ณ   หอประชุม

ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments