สธ.อรัญฯ ออกตรวจร่วมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ


          ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565  นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ  มอบหมายให้

นายสมาน ผลาหาร    ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ   นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ออกตรวจร่วม

ตามมาตราการควบคุมสถานบริการพื้นที่อำเภออรัญประเทศ เพื่อให้การควบคุม และกํากับดูแลสถานบริการ

หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments