อำเภออรัญประเทศ เปิดกิจกรรมตามโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8


21 ตุลาคม 2565 นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ

กล่าวถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

ครั้งที่ 8 ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชน จำนวน 500 คน

เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอร์โรบิค ร่วมชมบูทนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments