ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเด่น แสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์


ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเด่น แสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments