ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส

-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments