ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ARANYAPRATHET 2023


                 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดการประกวด TO  BE  NUMBER ONE

  TEEN  DANCERCISE  ARANYAPRATHET 2023 โดยมี นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภอ เป็นประธานพิธีเปิด

เพื่อสร้างกระแสนิยม   เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพ

คุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments