คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อย โอกาส ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565


เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี

คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อย

โอกาส ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565

               วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีนายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว

 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ใน

สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญ

ประเทศ ในการนี้กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

                ให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง

และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ และอำเภอใกล้เคียง

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments