สสอ.อรัญฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 66


            วันที่ 3 มกราคม 2566 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการพี่น้องประชาชน  หรือด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 
และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ 
           เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วงเทศการปีใหม่และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments