สสอ.อรัญฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 66


          วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ มอบหมายให้ นายสมาน ผลาหาร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภออรัญประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการประชาชน    และเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments