พชอ.อรัญประเทศ รับเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)


          วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายจักรพงษ์ พันธ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ (ประธานคณะกรรมการ พชอ.อำเภออรัญประเทศ) พร้อมด้วย
 นายอดุลย์  หาญชิงชัย  สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ  รับมอบเกียรติบัตร   ในพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ./พชข.)โดย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ณ ห้องประชุม Sapphir e 105 - 107 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments