อำเภออรัญประเทศรับรางวัลระดับประเทศ เวที "สานพลังอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย"


       อำเภออรัญประเทศรับรางวัลระดับประเทศ การขับเคลื่อนอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยระดับประเทศได้รางวัลชมเชยระดับพื้นที่ 14 อำเภอจากทั้งหมด 60 ทีม และได้รับการคัดเลือกให้เป็น "บุคคลดีเด่น" จำนวน 4 รางวัล ในการขับเคลื่อนงานอำเภอปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ในเวที "สานพลังอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย" รางวัลบุคคลดีเด่น ดังนี้    1. ระดับผู้บริหาร ได้แก่ นายจักรพงษ์  พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ   2. ระดับผู้ปฏิบัติระดับอำเภอ ได้แก่ นางดวงสมร ดวงใจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  3. ระดับผู้ปฏิบัติระดับตำบล ได้แก่ นางสาวอุไรวรรณ รสแก่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต.คลองน้ำใส 4. ระดับผู้ปฏิบัติระดับชุมชน ได้แก่ นางจิตชวน เชื้อดี ประธาน อสม.ตำบลคลองน้ำใส  ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดย นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ปลัดอำเภออรัญประเทศ และผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน สสจ.สระแก้ว เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments