จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอรัญประเทศ ประจำปี พ.ศ 2567


               วันที่ 21-22  สิงหาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอรัญประเทศ ประจำปี พ.ศ 2567 นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ หัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาลอรัญประเทศและสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวแทนกลุ่มวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น  75 คน ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช  จังหวัดจันทบุรี 

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments