ประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2567


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2567

ณ อาคารโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดยมี นายอดุลย์ หาญชิงชัย สสอ.อรัญประเทศ เป็นประธาน

เปิดการประกวด เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมี อสม.เข้าร่วม ประกวดผลงานดีเด่น

จำนวน 14 คน 7 สาขา ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงเพื่อพัฒนางานต่อไป

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments