รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด


1.1 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร

1.2 กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

2.2 จำนวนของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือของที่ระลึกที่ได้จากการศึกษาดูงานต่างประเทศด้วยงบประมาณแผ่นดิน

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments