กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


             วันอังคารที่ 2  เมษายน  2567 นายอุทัย  เพ็ชรนอก สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายชรินทร์  ภู่ชัย นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธาน ณ วัดบ้านคลองวัว หมู่ 2 ตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments