กิจกรรมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ Care Giver


สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออรัญประเทศ
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ Care Giver ระหว่างวันที่ 27-31 พฤศภาคม 2567
โดยมีนาย ปริทรรศน์ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครอง เป็นประธาน มีผู้ร่วมรับการอบรมจำนวน 60 คน

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments