อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาแม่บุญธรรม


วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 นายอุทัย เพ็ชรนอก สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาแม่บุญธรรม

ในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็กให้มีคุณภาพอำเภออรัญประเทศ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments