รับการประเมินมาตรฐานบริการสถานชีวาภิบาลป่าโมกข์ธรรมาราม


วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอุทัย เพ็ชรนอก สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ นำทีมต้อนรับการประเมินมาตรฐานบริการสถานชีวาภิบาลป่าโมกข์ธรรมาราม อ.อรัญประเทศ เพื่อให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย และสามารถดำเนินการขอเบิกจ่ายค่าบริการตาม ม.3 ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ผู้แทน สปสช.เขต6 จ.ระยอง และ สสจ.สระแก้ว ทั้งนี้ ผลการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานบริการสถานชีวาภิบาล

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments