รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 5/2563


รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 2563

เอกสารหมายเลข 1 Value base เดือน พฤษภาคม 2563

เอกสารหมายเลข 2 สรุปผลงาน KPI เดือน พฤษภาคม 2563

เอกสารหมายเลข 3 ปฏิทิน เดือน มิถุนายน 2563

เอกสารหมายเลข 4 งานนำเสนอไทยชนะ

เอกสารหมายเลข 5 เยี่ยมเสริมพลัง

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments