คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบ 2567


1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments