เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเด็กนักเรียน พบ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดและกระจายเชื้อโควิด 19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา เผยผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเด็กนักเรียน พบ มีพฤติกรรมล้อมวงกินอาหารร่วมกับเพื่อน และคนในครอบครัวสูงถึงร้อยละ 87.9 ซึ่งเสี่ยงต่อการติดและกระจายเชื้อโควิด 19

✍️

Create Content